Baifuzhang Shenzhen Ltd (CN)

Baifuzhang Shenzhen Ltd (CN)
Room 207, G Building
No 11-1 Longshan Industrial Zone
Nanwan Street

Shenzhen (China)
Phone:+86 755 / 33293419
Fax:
+86 755 / 33293419
operations@baifuzhang.com.cn

www.baifuzhang.com.cn